Katalyzatory Nett

Katalyzátor Nabízíme vysoce kvalitní katalyzátory firmy NETT Technologies Inc. Katalyzátory NETT se vyznačují velmi vysokou účinností (v optimálních podmínkách provozu až 99%) a také dlouhou životností a mechanickou pevnosti.
Jsme výhradním dovozcem a dodavatelem těchto katalyzátorů pro Českou republiku a Slovensko.

Katalyzátory pro všechny typy motorů

  • Záruka 1 rok
  • Životnost víc než 10 000 motohodin (za předpokladu správného používání)
  • Bezúdržbový po celou dobu životnosti

Katalyzátory pro vznětové (dieselové) motory
Katalyzátory pro zážehové motory (benzín/LPG)

Katalyzátory dodáváme v různých úpravách tvarů a průměrů vstupů a výstupů tak aby jeho montáž byla co nejjednodušší. Pro některé stroje máme katalyzátory upraveny přesně dle výkresové dokumentace výrobců, montáž pak nezabere víc než10 minut.

Katalyzátory Vám namontujeme na Váš stroj přímo u Vás.

Chcete-li si katalyzátor nainstalovat sami, je to samozřejmě možné, ale nutno dodržet několik podmínek. Katalyzátory se montují pomoci objímek, co nejblíže motoru. Nejlépe ihned za výfukový kolektor, kde je teplota výfukových plynů nejvyšší, čímžse zabezpečí nejlepší výkon katalyzátoru.

U katalyzátorů NETT byla provedena ve Státní zkušebně č. 232 certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Výrobek je shodný s požadavky a následujícími technickými předpisy: ČSN 09 0722, ČSN 09 0867, EHK 24, vyhláška č. 102/95 Sb.

Upozornění!!!
Dle nařízení vlády č. 378/2001 platí zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených prostorách a pracovištích zaměstnavatele.

Kontaktní osoba:
p. Piechaczek
tel/fax: 596 311 418
mobil: 603 86 21 76
e-mail: v.piechaczek@externiservis.cz