Katalyzátory pro vznětové (dieselové) motory

Standardní katalyzátor s kovovým nosičem - velmi rychlá aktivace (1 - 3 minuty po nastartování).
Technologická novinka katalyzátor typu D pracuje už za studena ihned od startu. Po zahřátí pracuje stejně jako standardní katalyzátor. Za studena pohlcuje škodlivé uhlovodíky (např. typický dieselovský zápach a jiné škodliviny), které se po zahřátí katalyzátoru spálí na kysličník uhličitý a vodu. Tento katalyzátor je sice o něco dražší než standardní, ale bezkonkurenční.

Standardní dieselový oxidační katalyzátor okysličuje kysličník uhelnatý (CO), uhlovodíky a aldehydy obsažené ve výfukových plynech dieselového motoru na netoxické složky: kysličník uhličitý (CO2) a vodní páru.
Účinnost katalyzátoru se zvyšuje s narůstající teplotou. Minimální teplota výfukových plynů pro potřebnou konverzi je kolem 200 st. C.
Tento typ katalyzátoru zajišťuje dobrou redukci CO a HC při veškerých aplikacích pro střední a vysoké teploty výfukových plynů, právě tak jako redukci DPM při střední teplotě.

Konverze kysličníku uhelnatého Teplota, koverze uhlovodiků

Katalyzátory typu D jsou konstruovány pro použití také pro nízké teploty výfukových plynů. Katalyzátory typu D obsahují v mezivrstvě zeolity. Tyto pohlcují uhlovodíky (HC) z výfukových plynů v období, kdy výfukové plyny mají nízkou teplotu, například během volnoběžných otáček motoru. Pak, když se teplota výfukových plynů zvýší, uhlovodíky se uvolní a v katalyzátoru se okysličí. Tento mechanismus pohlcování uhlovodíků je dobře zřetelný z výše uvedeného grafu. Katalyzátory řady D se doporučují pro snížení HC, DPM a CO všude tam, kde teploty výfukových plynů mají často nízkou hodnotu stejně jako tam, kde pro nízkou teplotu výfukových plynů nám vadí typický zápach dieselového motoru. Při vyšší teplotě výfukových plynů oba typy katalyzátorů dosahují konverze HC nad 80 % a CO nad 90 %.