Katalyzátory pro zážehové motory (benzín/LPG)

Pro zážehové motory nabízíme pravé třícestné katalyzátory. Mají dvojnásobné krytí oproti katalyzátorům, které znáte z osobních aut. Tyto katalyzátory daleko převyšují kvalitu a účinnost katalyzátorů se sekundárním přisáváním vzduchu, které se vyskytují na našem trhu.

Třícestný katalyzátor NETT

  • vysoká redukce toxických plynů
  • emise CO jsou standardně redukovány o více než 90%
  • HC jsou redukovány v rozmezích 70 - 90%, charakteristický propanový zápach je skutečně odstraněn
  • redukce NOx přesahuje 90%

Katalyzátor Palivo jako kapalný plyn - PB (LPG) je dnes běžně používaným palivem ve vysokozdvižných a manipulačních vozících. LPG se považuje za velmi čisté palivo. Je vskutku poněkud čistším palivem než benzín, hlavně kvůli nižším obsahům uhlovodíků ve výfukových plynech, celkové absenci obtížných, nejvíce toxických druhů uhlovodíků. Avšak jak si dnes většina uživatelů strojů s pohonem na LPG uvědomuje, ostatní jedovaté škodliviny jsou ve výfukových plynech hojně zastoupeny.
Bezpečné provozování strojů v uzavřených prostorách vyžaduje výborný stroj, dobrou údržbu a speciální zařízení na měření emisí.

V oxidačních katalyzátorech jsou dvě škodliviny látky CO a HC okysličeny do formy neškodných látek - CO2 a voda. Nejnovější technologie si žádají třícesté katalyzátory. Výsledkem současně probíhající reakce CO a HC s NOx v tomto katalyzátoru je odstranění všech 3 nejškodlivějších látek ve výfukových plynech. Nejúčinnější technologií pro regulaci emisí výfukových plynů je řízený katalyzátor. Katalyzátory dnes používají téměř veškerá auta a montují se i na většinu vysokozdvižných vozíků standardně nebo se dodávají jako příslušenství.
Většina škodlivých látek v emisích motorů na LPG jsou podobné ostatním škodlivinám vzniklým při spalování v benzínových motorech, nebo motorech na zemní plyn.

Katalyzátor Kysličník uhelnatý (CO) je plyn velmi jedovatý, bezbarvý a bez zápachu. Způsobuje bolesti hlavy, závratě, malátnost i smrt. Standardně bývá 1 - 2% CO ve výfukových plynech, ale u špatně seřízených motorů, bohaté směsi je koncentrace CO mnohem vyšší.
Uhlovodíky (HC) a jejich deriváty jsou příčinou typického zápachu propanových výfukových plynů. Oxidy dusíku (NOx) tvoří více než 0,25% výfukových plynů. Z důvodů vysoké teploty při spalování jsou emise NOx obvykle vyšší než u motorů poháněných benzínem. NOx jsou velmi reaktivními plyny, nesmírně toxické pro člověka a se škodlivými účinky na mnoho průmyslových produktů (např. ve skladech papíru). Při chudých směsí, které se používají pro snížení obsahu CO, narůsta obsah NOx.

Kromě samostatného třícestného katalyzátoru nabízíme možnost dodání katalytického tlumiče. Katalytický tlumič prezentuje jednoduché, praktické a cenově výhodné řešení problému s emisemi výfukových plynů pro provoz strojů v uzavřených prostorách a na pracovištích.